Write your own review
*
*
  • Bad
  • Excellent
Existing reviews
tuyệt vời
tôi đã dùng và thấy chứng bệnh chóng mặt do rối loạn tiền đình không còn nữa, kèm theo đó huyết áp của tôi luôn ổn định
Thị Thúy Hòa | 11/3/2016 8:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)